Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache
  Perspectief op maatschappelijke en organisatorische vraagstukken

  Uw organisatie is gericht om antwoorden te geven op relevante maatschappelijke vraagstukken. Continuiteit en ontwikkeling van de organisatie zijn dus essentieel. Dit leidt tot waarde voor uw klanten en rendement voor uw organisatie. Samenhang, strategie en samenwerken zijn de sleutels. Wij (ik, partner en netwerk) begeleiden u door strategisch advies, onderzoek, toezicht en training passend bij uw organisatie.   

  Missie
  Aanpak
  Specialisme
  Kernwaarde

  Missie

  Ik wil organisaties en mensen in staat stellen hun eigen ontwikkeling en doelstellingen in samenhang te realiseren. Wij doen dit voor klanten die van betekenis willen zijn voor hun omgeving.

  Aanpak

  Wij richten ons op de kernvraagstukken van uw organisatie. Onze aanpak is professioneel en efficiƫnt. Wij werken gefaseerd en zetten de kracht van het toezichtsorgaan,bestuur,management en medewerkers in. Wij belichten uw organisatie vanuit relevante invalshoeken.

  Specialisme

  Onze specialiteit is maatschappelijke vraagstukken te verbinden met beleid en organisatie. Van organisatiefilosofie tot implementatie, van cultuur tot structuur en van eigenheid tot samenwerking met andere organisaties. Deze aspecten van de organisatie pakken wij in samenhang op.

  Kernwaarde

  Onafhankelijkheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid zijn mijn kernwaarden. Kwaliteit is daarom ons visitekaartje. We werken kundig en respectvol en gaan voor het beoogde effect. We werken ethisch vanuit de 7 deugden.  Ervaringen van klanten

  De heer J. Brouwer, sectorhoofd Stadsbeheer gemeente Alkmaar:

  “Het AMT heeft met veel waardering kennisgenomen van ons strategisch personeelsplan. Veel complimenten ontvangen . Deze waardering straalt zeker op jou af, dus geef ik hem hierbij door! Ik heb de collega’s aanbevolen gebruik te maken van jouw aanpak.Dit plan mag beschouwd worden als onderlegger voor de doorontwikkeling van de personele bezetting van de sectoren Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. “

   

   

   

   

  Lees meer...

  De heer J. Brouwer, sectorhoofd Stadsbeheer gemeente Alkmaar:

  “Henk Wokke was als vervangend hoofd bedrijfsbureau snel thuis in de materie, ontwikkelde een goede samenwerking met medewerkers en management, en heeft gezorgd voor een betrouwbare continuïteit in de advisering en ondersteuning. “

  Mevrouw M. Heuwekemeijer, secretaresse:

  “ De medewerkers hebben Henk Wokke ervaren als een toegankelijke, prettige persoonlijkheid. In het afdelingsoverleg vond een terugkoppeling plaats op alle relevante ontwikkelingen binnen onze organisatie en was er ruimte voor persoonlijke inbreng. Henk liet geen vraag onbeantwoord en was er op de momenten dat het van hem gevraagd werd. In de relatief korte periode dat hij leiding heeft gegeven, hebben wij dat als prettig en doortastend ervaren”.

  Lees meer...

  De heer J. Brouwer, sectorhoofd Stadsbeheer:

  “Henk Wokke heeft ons op een activerende en stuwende manier ondersteund bij het proces dat uiteindelijk leidde tot een voor ons allen zeer bevredigend resultaat: een heldere en gedeelde visie op de toekomst van onze sector. “

  Lees meer...

  Esther Zijl, manager gastouderopvang en bedrijfsvoering Kinderopvang Berend Botje.

  " Henk heeft ons op een heldere analytische wijze geholpen om het geheel aan het begin van het traject te structureren en de bevindingen te vertalen naar lange en korte termijn verbeterpunten. Op een interactieve speelse wijze zijn de uitkomsten weer teruggekoppeld aan onze medewerkers. Door deze werkwijze voelde iedereen zich betrokken en leidde het tot hele enthousiaste reacties. Door het stellen van de juiste vragen en het feilloos aanvoelen van de situatie heeft Henk ons geholpen de doelen scherper te krijgen en een aanzet gegeven om de resultaten van het project optimaal te benutten."

  Lees meer...

  De heer M. Bos, lid raad van Commissarissen Pantar Transport BV:

   “De bijeenkomst was bedoeld om bewustwording te creëren bij de deelnemers. Dit is de opleiders zeer goed gelukt. Tijdens de stevige discussies hebben zij hun grote deskundigheid met betrekking tot het onderwerp laten zien. Opvallend   was hun grote kennis over onze organisatie. Ook hun grote flexibiliteit heeft bijgedragen aan het succes van de workshops. Al met al heb ik de workshops met groot genoegen gevolgd en heeft voor ons de bewustwording gebracht die wij nodig hebben.”

   

   

  Lees meer...

  De heer H.A.A. Maes, voorzitter Directie Rabobank Waterland e.o. :

  “We zijn blij met de resultaten en duidelijke rapportages die in het DT/ MT van de bank zijn besproken. We hebben met elkaar grip gekregen op de vraagstukken. Veel werkzaamheden zijn verricht in een korte tijd. De  investering waard. Ik beveel Henk dan ook van harte aan.”

  De heer G.F.C. Habets, manager bedrijven:

  “ Het heeft me verbaasd in hoe korte tijd Henk zich de materie eigen heeft gemaakt, en hierop geacteerd heeft met medewerkers. Zijn werkwijze en adviezen waren oplossings- en constructief gericht. En passend bij hoe ik de ontwikkeling en verandering van medewerkers zie.”

   

   

   

  Lees meer...

  De heer Walther Kocken, directeur en medewerker Leander Fabriek  :

  “In geanimeerde gesprekken heeft Henk ons kleine team weer met alle neuzen dezelfde kant op weten te krijgen.  En zien we de toekomst – ook in mindere tijden - met nog meer vertrouwen tegemoet.”

   

  Lees meer...

  De heer J.H.J. Aders, senior vice president Rabobank Nederland :

  “Henk Wokke is een specialist in Strategic Planning and Cost control. Bovendien is hij een geboren trainer en een prettige collega om in een team mee samen te werken. De opdrachtgevers waren bij de evaluatie tijdens de officiële sluiting van de projecten zeer positief”.

  Lees meer...

  De heer C.P. Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Betuwe (2008):

  "Het tempo waarin is gewerkt is zeer goed. Uitgesproken goed is het luisteren, anticiperen en sturen. Uitgesproken goed aan de samenwerking is de flexibiliteit en de klant centraal zetten. Veel veranderervaring en prettig om mee samen te werken. Het was weer als vanouds."

  Lees meer...

  De heer L.P.Timmers, algemeen directeur Rabobank Midden Westfriesland (2009):

  "Met Henk hebben wij niet alleen twee uiterst plezierige maar vooral ook twee heel nuttige dagen beleefd. Vooral dankzij zijn bijdrage vonden wij het antwoord op onze vragen."  

   

  De heer P. Deutekom, directeur Bedrijfsmanagement:

  “ Henk heeft een goed inlevingsvermogen en kennis van zaken. Indien nodig werden aanpassingen in de aanpak gedaan, altijd met het oog op de totale einduitkomst en de gewenste output. Mijn oordeel over deze begeleider ; een 9.”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees meer...

  De heer J.H.J Hutten, algemeen directeur Rabobank Staphorst:

  “Door een goede mix van interne begeleiding samen met Henk Wokke is het gezamenlijke resultaat boven verwachting. De uitkomsten (concreet strategisch en jaarplan) zijn zeer goed toepasbaar binnen de gehele bank.

  De heer G.M. Koopmans, projectleider:

  “ Henk heeft een prettige manier van communiceren, duidelijk en concreet. Weet anderen met diverse werkvormen te betrekken. Goede kennis van de strategie en problematiek van het lokale bankbedrijf. Geeft passende feedback op individueel niveau”.

  Lees meer...

  De heer drs. J.A. Waal, Directeur Het Juridisch Loket:

  "Door de combinatie van expertise en gedegen onderzoeksmethodiek en de daaruit voortgekomen voorstellen is er een organisatieontwikkeling gestart die het Juridisch Loket weer een fase verder kan brengen. De samenwerking is als zeer openhartig, constructief en plezierig ervaren."

   

   

   

  Lees meer...

  De heer drs. J.N. Rijnders MBA, directeur :

  “Henk weet tijdens een gesprek de juiste vragen te stellen zodat je daardoor als vanzelf de antwoorden vindt op vragen waar je persoonlijk mee rondloopt. Daardoor worden de eigen doelen en de koers ernaar toe weer zichtbaar.”

   

  Lees meer...

  Mevrouw A.M. Walsma, teamleider Facilities:

  “Je hebt een primeur! Je bent de eerste, sinds mijn tijd bij de Stellingwerven, die me een weekend lang aan het denken heeft gekregen over mijn werk (uiteraard in combi met mijzelf)".

   

  De heer R.O. Luxen, directeur Bedrijfsmanagement:

  “De betrokkenheid van Henk Wokke is bijzonder, en als ik zeg bijzonder dan bedoel ik ook bijzonder. Zijn kwaliteit gecombineerd met zijn energielevel zorgen voor een wervelende show. Het was mooi om op de eerste rij te zitten en met elkaar de show ook op de werkvloer te continueren.”

  Lees meer...

  Bij de Rabobank Utrechtse Heuvelrug was in 2007 de centrale vraag “Wat moeten wij doen om ons marktaandeel te vergroten?”  Deze vraag is als geassocieerd partner van Rijnconsult, samen met een collega, ingevuld. 

  De heer Drs Henk Vermeulen, destijds voorzitter directie : "Met Rijnconsult is het echt goed (innovatief) samenwerken.”

   

   

   

  Lees meer...

  De centrale vraag van deze lokale Rabobank was : Begeleid ons in het strategieproces, zodat we weten wat waarom , hoe en op welke wijze we resultaten bereiken ?

  De heer A. de Jong, directeur Bedrijfsmanagement:

  "Uitgesproken goed aan het resultaat was de planmatige aanpak, flexibiliteit en begeleiding met oog voor de groepsdynamiek".

  Mevrouw S.S. Tol Simons, projectassistente:

  "De plezierige samenwerking en vakkundige begeleding , zowel bij de voorbereiding als gedurende het gehele traject, hebben ervoor gezorgd dat het project bijzonder geslaagd is."

   

   

  Lees meer...

  Namens MT Rabobank Sint Oedenrode, de heer G. Smeets, directievoorzitter:

  "Wij hebben de strategiedag als zeer waardevol ervaren. Door jouw (bege)leiding  bleven we op hoofdlijnen en lag er aan het einde van de dag een basis om het jaarplan 2006 vorm te geven, zie bijgaand documenten (uitwerking strategiedag en jaarplan 2006). Jouw scherpe inzichten, analyses en terechte opmerkingen hielden ons bij de les en prikkelde om positief kritisch naar elkaar te zijn en blijven. Daarbij bleef je en goed oog houden voor de onderlinge samenwerking. Ook je aanwezigheid bij het afsluitende diner t.b.v. de teambuilding hebben wij bijzonder gewaardeerd. Voor de toekomst zouden wij het bijzonder op prijs stellen om de strategiedagen onder jouw leiding te mogen invullen."

   

   Dirk de Vries, hoofd Ingenieursbureau gemeente Alkmaar:

  "Na een gezamenlijke afgewogen verkenning voor de toekomst van het Ingenieursbureau van de gemeente Alkmaar, is in korte tijd door Henk een Business Case ontwikkeld op basis van het Business Model Canvas. Henk heeft daarin onze ideeën samengebracht, aangescherpt en financieel getoetst. Super gedaan!"