Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache

  Wat zijn de visies voor 2016 en verder van prominente topbestuurders op de belangrijkste ontwikkelingen voor het eigen bedrijf en de bancaire sector? De volgende zaken vallen op:

  1. Economisch gaat het beter
  2. Blijvende druk op kosten als gevolg van regelgeving en concurrentie
  3. Herwinnen van vertrouwen
  4. Innovatie en digitalisering
  5. Dialoog stakeholders, samenwerking in participatiesamenleving

  Economisch gaat het beter

  De meeste bestuurders zien dat de economie zich lijkt te herstellen. Gelijktijdig is er een ongekende dynamiek en vernieuwing in onze economie en arbeidsmarkt. De huizenmarkt is aangetrokken mede door de lage rente. De consumentenbestedingen, overheidsbestedingen, export en kredietverlening aan het MKB nemen weer toe. Banken in Nederland zijn stabiel en gezond, zo blijkt uit rapporten van toezichtsautoriteiten. Hoe zorgt u ervoor dat u bijdraagt aan de economie? Welke diensten levert u aan consumenten en ondernemers?

  Druk op kosten

  Als gevolg van regelgeving (zoals Basel III) en een verzadigde, concurrerende en transparantere marktomgeving blijft er de inmiddels bekende druk op de kosten. Gelijktijdig vraagt innoveren ook investeren. Investeringen die meer in digitalisering zitten dan in mensen. Deze trend is dan ook vooral zichtbaar in het verlies aan arbeidsplaatsen in de bancaire sector de afgelopen jaren. Welke strategische keuzes maakt u op korte en vooral ook lange termijn in ICT en mensen? Welke keuzes passen bij welk soort bedrijf u wilt zijn? Hoe zorgt u dat kosten steeds gericht zijn om waarde aan uw klanten of organisatie toe te voegen?

  Herwinnen van vertrouwen

  Op 1 april 2016 zullen alle ruim 80.000 bankmedewerkers in Nederland de bankierseed hebben afgelegd. En klanttevredenheid en vertrouwen wordt sinds 2015 gemetenin het kader van de Vertrouwensmonitor banken. Deze verschijnt opnieuw in 2016. Een aantal, vooral niche banken hebben de overtuiging dat voor vertrouwen menselijk contact nodig is. Deze overtuiging wordt gevoed door het aantal nieuwe klanten dat deze banken kunnen verwelkomen. Heel langzaam buigt het wantrouwen in de financiële sector weer om naar vertrouwen. We zijn er nog niet. Wat doet u aan het bevorderen van vertrouwen dat klanten en maatschappij in uw organisatie hebben? Hoe klantgericht is uw missie en nog belangrijker uw implementatie? Hoe zorgt u dat uw medewerkers in staat zijn om met vertrouwen om te gaan?

  Innovatie en digitalisering

  Zoals in de eerste Strategie Express was aangekondigd heeft mobiel bankieren een grote vlucht genomen. Digitalisering blijft ook een belangrijke ontwikkeling: meer Apps en digitalisering van klantinformatie en ontsluiting hiervan voor klanten. Het is van belang dat dit gericht is op verbetering van de dienstverlening en de verlaging van de kosten. Er wordt geprobeerd om de kernproducten zoveel als mogelijk vanuit de behoefte van de klant eenvoudig en transparant aan te bieden. De vraag is natuurlijk: blijkt uit evaluatie daadwerkelijk dat innovatie heeft bijgedragen aan de dienstverlening, verlaging van kosten en behoefte van de klant. En in hoeverre kan de klant mee in de innovatie en heeft hij/zij daar ook invloed op ?

  Samenwerking en samenleving

  De bank staat niet op zich. Voor het kunnen inspelen op de 'fintech revolutie' zulen banken steeds meer de samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld met innovatieve start-ups, of nieuwe partijen op het gebied van kredietverlening. Nieuwe en intensievere vormen van samenwerking (fusies zijn bijna uit de tijd) zullen ontstaan. Ook de dialoog met stakeholders (overheid, aandeelhouders, klanten etc.) door banken is hierbij van belang. Bijzonder daarbij is dat we in een nieuw tijdperk zijn aangeland: de participatiesamenleving. Hoe zorgen banken, hun samenwerkingspartners en stakeholder ervoor dat klanten in de nieuwe tijd makkelijker hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen? Hoe maakt u werk van een constructieve dialoog en zorgt u voor een zinvolle samenwerking?

  Inspiratie, reflectie en implementatie

  Het bovenstaande is een samenvatting uit het blad Banking Review. Hierin hebben topbestuurders hun visie gegeven op 2016. Zijn deze visies nu anders of bijgesteld tov hun visies uit 2013? Zagen ze het goed? Is er reden de strategie aan te passen? En waarop dan en hoe? Dit zijn ook vragen om uzelf, uw klanten en stakeholders te stellen? 

  Henk Wokke, februari 2016

  Reacties

  Wat zijn de rode lijnen, opmerkelijke uitspraken en concrete antwoorden van prominente bestuurders uit de bancaire sector op de volgende 5 vragen:

  1. Wat betekent de huidige crisis voor dienstverlening van financiële instellingen?
  2. In hoeverre is nieuwe regelgeving van invloed op de dienstverlening aan de klant?
  3. Wat is voor u hét belangrijkste aandachtspunt voor uw beleid in 2013 en waarom?
  4. Wat betekent dit voor de inrichting van uw organisatie?
  5. Wanneer is de crisis naar uw mening eindelijk voorbij?
  Lees meer...