Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache

  Voor organisaties, zoals gemeentes, woningbouwcorporaties en zorginstellingen waar vastgoed een groot financieel beslag heeft. We beoordelen de samenhang tussen kerntaken, het financiële plaatje en de strategische opties van vastgoed. We geven richting aan het transitieproces ook om te komen tot een sluitende exploitatie.

  Lees meer...

  Voor organisaties, zoals banken, gemeenten, zorginstellingen en woningbouwcorporaties waar inzicht en grip op hun eigen financiële en financieringsprocessen van groot belang is in de toekomst. Juist ook als er beleidsmatig aandacht moet zijn voor treasury en het controlesysteem.

  Lees meer...

  Voor organisaties waar bezuinigen noodzaak is of wordt en die hun eigen kerntaken effectief willen blijven uitvoeren. Opbrengstgericht, ideeën worden direct in acties en geld omgezet. Veelal een opmaak om juiste strategische keuzes te maken en/of richting te geven welke processen "leaner" georganiseerd moeten worden.

  Lees meer...

  Voor organisaties die diepgaand inzicht willen in hun opbrengsten en kosten gerelateerd aan hun activiteiten. We verbeteren de strategische verhoudingen tussen activiteiten gericht op rendement. Voor organisaties die willen weten voor welke organisatie-veranderingstrajecten het meest zinvol is te kiezen, omdat dit in de toekomst de beste baten/lasten verhouding oplevert.

  Lees meer...