Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache

  Niek Wijmenga, Onderzoeker Rekenkamercommissie Purmerend 

   "Henk Wokke heeft de auditcommissie van de gemeente Purmerend uitstekend begeleid bij de evaluatie van de jaarstukken. Als extern expert heeft hij bij dit onderzoek advies gegeven en een inhoudelijk sterke bijdrage geleverd aan de evaluatie. De evaluatie heeft geleid tot flink wat verbeteren. De jaarstukken zijn dit jaar razendsnel vastgesteld."

  Reacties

  Ofra Carmi, coördinator MEC De Witte Schuur, Enkhuizen


  "Het was een goede sessie geweest. Het model (Business Model Canvas) biedt enerzijds een 'kapstok'waarmee we concrete zaken goed bekijken en bespreken en anderzijds een route waarlangs we naar een meer helder en samenhangend toekomstbeeld komen. Langs deze weg mijn dank voor je inspanning en prettige begeleiding."


  Reacties

  Niko Dol, bestuurslid MEC De Witte Schuur, Enkhuizen

  "Wij hebben het gesprek als zeer positief ervaren; positief, omdat Henk de kunde heeft om ons aan het denken te zetten, de vanzelfsprekendheden te verlaten en echt na te denken over alles wat eerst zo gewoon was. Nieuw beleid, daarvoor moet het Canvas model de basis zijn. En door de inbreng, vraagstelling, de heldere uiteenzetting van Henk is het model ook gevuld en zijn ook nieuwe invalshoeken 'gevonden'/ontstaan. Het leverde mooie gesprekken op, discussie waaruit nieuwe inzichten ontstonden, maar zeker ook een basis om weer samen verder te kunnen binnen de organisatie. Nu hebben we zelf de touwtjes in handen om er iets moois van te maken. We gaan ervoor."

   

  Lees meer...

  Christine Woortman, directeur Rentree Reïntegratie (2014)

  "Rentree Reïntegratie staat op een kruispunt van mogelijkheden. Welke strategie is daarbij gewenst, welke competenties zijn nodig en welke structuur past daar het beste bij? Dit alles met het doel: toekomstbestendig zijn. Deze onderwerpen hebben wij de afgelopen 3 maanden onder de deskundige begeleiding van Henk Wokke bestudeerd, besproken en tot een toegankelijk plan gemaakt. Henk maakte voor ons de materie waarmee we niet dagelijks mee bezig zijn, goed begrijpbaar, hanteerbaar en werkbaar. We kijken zeer positief terug op onze sessies en het resultaat dat het heeft opgeleverd."

   

  Lees meer...

  Mirjam Giesbers, directeur Particulieren Rabobank Uden Veghel

  "Henk Wokke heeft de rol van procesbegeleider vervult bij het opstellen van het strategisch kader van onze bank. Hij heeft op basis van het CANVAS-model de directie meegenomen in de strategie, samen met de marketeer de markt samengevat en  het uiteindelijke strategische plan en de onderliggende afdelingsplannen beoordeeld. Henk is goed in het stellen van concrete verdiepingsvragen en structuren van het (plannings)proces en de dialoog."

  Lees meer...

  Joris Timmers, senior project manager at Rabobank Development:

  "Henk did a wonderful job in Peru. Besides qualitative good work, he also managed to broaden his scope and was willing to go the extra mile in finishing the job. Henk has an excellent working attitude. Good team work both with Rabobank's experts and with Agrobanco's project team."

  Lees meer...

  Elaine Deege, manager/coördinator Hét Postkantoor

  "Het advies van Henk Wokke hebben wij als kundig en zinvol ervaren. Met een gedegen kennis van zaken en een oprechte interesse in onze organisatie wist hij ons met behulp van een passend model van advies te voorzien op het gebied van doelgroepgericht marketingbeleid. Een frisse visie op ons aanbod en de manier waarop dat naar buiten wordt gebracht heeft ons waardevolle informatie opgeleverd. Met de gegeven tips en voorbeelden kunnen wij ons marketingbeleid zeker verfijnen en uitbreiden."

   

   

   

  Lees meer...

  Marijcke Faas, namens het bestuur van Stichting De Verteltuin

  "Wat een inspirerende bijeenkomst was het gisteren. Ik wil je vooral bedanken voor je eerlijkheid maar ook voor je meedenken, mee fantaseren en meegaan. Er is bij mij veel blijven hangen en Annie heeft ook aantekeningen gemaakt. Ik ben meteen aan de slag gegaan met wat meteen kon. Dank je wel."

   

   

  Lees meer...

  Anne van Leeuwen, Projectleider Pool Zorgvrijwilligers bij Vrijwilligerspunt

  "Henk heeft het team van Vrijwilligerspunt begeleid in het bepalen van onze toekomstvisie, kernwaarden en kernactiviteiten in relatie tot toekomstige verdienmodellen. Ik heb deze sessies als zeer inspirerend ervaren. Ze hebben ons goed inzicht gegeven in waar wij naartoe willen binnen Vrijwilligerspunt en hoe deze weg te bewandelen."

  Reacties

  Esther Zijl, directeur Stichting Forte Kinderopvang (2014), winnaar NHN Business Award

  Als spontane reactie na een van de begeleide dagen per mail ontvangen : "Voor nu wil ik je alvast ontzettend bedanken voor gisteren. We hebben het een hele goede dag gevonden. Ik heb nu helder hoe ik de volgende stappen kan gaan zetten en ook wat daarin (in grote lijnen) van mij en een ieder wordt verwacht.

  Nogmaals ik ben echt heel blij met onze samenwerking!!!"

  Lees meer...