Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache

  High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling: de ervaren commissaris krijgt namelijk meer oog voor de complexiteit van de organisatie, de dynamics in de top en de effectiviteit van de raad. Je komt op een punt dat je in de raad een onderscheidende bijdrage levert. Bovendien zijn de eisen aan het commissariaat verzwaard. Hierdoor verandert de kennisbehoefte. Het programma is specifiek gericht op mensen die hun sporen hebben verdiend in bestuur en toezicht, kennis hebben van governance en zicht hebben op de valkuilen.

  Het programma High Level Toezicht van de NR (Nationaal Register) Academy heb ik succesvol doorlopen en afgerond in februari 2018. Dit programma was specifiek gericht op de zorg.

  Blok 1: Waarde gedreven toezicht: mythes, dilemma’s en paradoxen

  Blok 2: Veranderingen in Bestuur & Besturing: Toezicht op innovaties

  Blok 3: Personal performance (in crisissituaties)

  Blok 4: Synthese en afronding: Next Level Toezicht

  Meer lees u op High Level Toezicht

  Reacties

  In 2013 volgde ik de Masterclass Systemisch Leiderschap, een masterclass in 5 modules.

  Het doel van de Masterclass om bij ontwikkelvraagstukken vanuit het systemisch perspectief te werken. Dat perspectief leert ons over wat er echt 'onder water' gebeurt in de relaties tussen mensen in de RvC, directies, medewerkers, zowel in de hierarchie als binnen en tussen teams. Met systemisch werken kijk je vooral naar de onderliggende patronen van sturing en samenwerking. Het gaat daarbij om de aanwezige vaak impliciete ordeningen in de organisatie, de krachten en de wetmatigheden in organisaties. Welke bevorderen dan wel belemmeren het succesvol kunnen sturen van ontwikkeling en het bereiken van gezamenlijke resultaten?

  Lees meer...

  In 2006 heb ik de licentietraining Waardenprofielen voor medewerkers en organisaties gevolgd bij de Core Commit Academy. Met behulp van het Persoonlijke Waarden Profiel worden de waarden van de medewerkers in kaart gebracht. Het Team en Organisatie Waardenprofiel meet tevens de mate waarin een organisatie gebruik maakt van het waarden potentieel van de medewerkers. sturing en verandering van organisaties moet aansluiten op de waardendrives van de mensen die er werken. Want samenwerking, communicatie, taakverdeling en leiding geven gaat veel gemakkelijker als dit gebeurt vanuit een begrip van wat de ander drijft. Op het moment dat drijfveren van individuen aansluiten bij de taak en missie van het organisatie onderdeel waar ze voor werken wordt het menselijk potentieel ten volle benut. Want drijfveren bepalen in hoge mate op welke wijze mensen kunnen en willen functioneren.

  Dit is gebaseerd op de waardensystemen van Clare W. Graves, uitgewerkt in Spiraldynamics.

  Reacties

  Als accountant in business voldoe ik uiteraard aan de permanente educatie voor registeraccountants van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.  Permanente educatie is erop gericht de kennis van de RA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelngen binnen dit vakgebied bij te houden. Per 3 jaarscylus moeten 120 punten zijn verzameld met een minimum van 20 per jaar.

  Mijn PE punten bedroegen in de periodes:

  2013-2015 : 181 punten. Congressen, masterclasses en seminars over maatschappelijke wetgeving, rollen van commissarissen, ethiek, efficiency. Ontwikkelen van leergangen voor controllers.

  2010-2012 : 223 punten. De focus lag op governance trainingen, ROA bijeenkomsten, beroepsethiek, Veranderen in organisaties, systeemopstellingen en ontwikkelen leergang voor businesss controllers.

  2007-2009 : 292 punten. De focus lag op governance trainingen, Master of marketing en Master of Strategic Management, Training profit and cost centre, Activity based costing, lean management en creativiteit, Sox and Compliance tools.

   

  Reacties

  In 2002 heb ik met succes het NyVU Rabobank Executive MBA program afgerond. Dit programma bestond uit de modules:

  1. Coöperatie en klantwaarde
  2. Bedrijfsprocessen en IT
  3. Organisatievormen en vernieuwen
  4. Human Resource Management
  5. Bankieren en de financiele wereld
  6. Electives; o.a. ethiek, marketing en veranderen
  7. International Summerschool at Centre for Management Development London Business School
  8. MBA Thesis: business ICT alignment.

  De achtergronden, wijze van leren en veranderen zijn een bron van inspiratie. Lees verder over het programma van Nyenrode

  Reacties

  In 2006 heb ik met succes het "INLPTA Master Practioner Training in the Art and Science of Neuro-Linguistic Programming" gevolgd. De international NLP trainers association heeft me gecertificeerd als Certified Business Practioner Of the Art and Science of Neuro-Linguistic Programming.

  In conformeer me aan de Code of Ethics en Standard van het membership van de INLPTA.

   

   

  Reacties

  In 2002 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan de training "Auditing met het INK-managementmodel". Sinds die tijd heb ik het model veelvuldig toegepast zowel bij banken als maatschappelijke organisaties. Zie een van de referenties

  De visie achter het INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie, het balanceren tussen de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking hebben en voortdurend werken aan (kwalitatieve) groei. Dit, om – in een veranderende omgeving met veranderende eisen en wensen – blijvend goede prestaties neer te zetten. En soms zijn daarbij meer dan wel minder fundamentele veranderingen nodig.

  De kern van de INK-filosofie wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op de negen aandachtsgebieden van het model en het bouwen aan vijf fundamentele kenmerken die organisaties succesvol kunnen maken.                 

  Reacties

  Ik ben op 14 mei 2007 door Hermann International geaccrediteerd tot het uitvoeren, toepassen en interpreteren van The Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI). Als Accredited Network Member conformeer ik me aan :

  A) Integriteit bij het gebruiken van het Whole Brain Model en het Hermann Brain Dominance Instrument

  B) Respect voor individuen en teams. Elk onderzoek gaat vergezeld van een mondelinge of schriftelijke toelichting, en wordt alleen beschikbaar gesteld aan hen die het betreffen of met hun toestemming.

   

  Meer over whole brain

  Reacties