Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache

  "To be or not to be in strategy. In dit tijdperk van communicatieve zelfsturing biedt deze workshop je een drieluik hoe jij er toe doet in het strategieproces van jouw organisatie."

  Doel

  Deze workshop is voor deelnemers aan strategie bijeenkomsten. Deelnemers geven vanuit hun kracht zelf meer sturing aan de strategie. Zij realiseren een betere en gedragen organisatiestrategie. Zij zijn in staat om strategieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling in samenhang te implementeren. 

  Het drieluik van doelen is:

  1. Verbeteren van jouw unieke bijdrage aan het strategieproces
  2. Vormgeven eigen ontwikkeling in de strategie van de organisatie
  3. Vermogen om eigen ideeën op het strategische podium te zetten
  Lees meer...

  Proeven aan het meesterschap in het optimaliseren van strategiebijeenkomsten

  Doel

  Deze workshop is voor organisatoren en begeleiders van strategie bijeenkomsten, vooral in de regio West-Friesland. Hoe creëert u in uw organisatie een eigen inspirerend strategieproces, resulterend in een strategie die er toe doet. Voor de organisatie, haar klanten, de medewerkers en de maatschappij. 

  Als u wilt dat de strategiebijeenkomsten veel meer zijn dan het jaarlijkse verplichte strategierondje. U inspireert en speelt specifiek in op de wensen van deelnemers.

  Lees meer...

  Als professionele toezichthouder heeft u een belangrijke rol bij de inhoud en het proces van strategieontwikkeling. Zijn de juiste afwegingen gemaakt en de goede criteria toegepast? Zijn de juiste stakeholders adequaat betrokken? Wat zijn formele beslispunten en ijkpunten? In deze workshop scherpt u uw rol en toetsingskader aan.

  Lees meer...

  In deze workshop krijgen gemeenteraadsleden vanuit hun rol handvatten voor de kaderstelling bij decentralisaties. U bespreekt met elkaar hoeveel grip u nu heeft vanuit strategisch, inhoudelijk, procesmatig en financieel/risico perspectief. U bepaalt welk handvat u vanuit uw rol/expertise oppakt en hoe u als gemeenteraad gezamenlijk richting geeft aan de decentralisaties.

   

  Reacties

  Bij veel vraagstukken is sprake van dilemma's, juist ook bij strategische vraagstukken. Als strategie en dialoogspecialist is voor deze vraagstukken deze workshop ontwikkeld in drie delen: Dialoog, Dilemma's en Doen. Hoe versterkt u eerst uw dialoogkracht? Hoe zorgt u vervolgens dat u lastige dilemma ook oplost? En welke acties horen bij deze oplossingsrichting? De workshop is vooral gericht op de eigen vaardigheden.

  Lees meer...