Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache
  Strategieproces en teamontwikkeling

  De heer E.J.J. Jansen, directievoorzitter Rabobank HGWZ en de heer M.A. Boven vonden uitgesproken goed aan het resultaat:

  "Allereerst de combinatie tussen het vormgeven van de strategische koers en teambuildingsaspecten. Verder is het resultaat zeer bruikbaar geweest bij het definitief vormgeven van onze beleidsdocumenten. Ook de pragmatische benadering en het inspelen op de actualiteit vonden we zeer goed in de samenwerking. Veranderkundig was sterk de afwisseling tussen diverse werkvormen"

  De vraag was het ondersteunen en begeleiden van de bank in het strategieproces met als product een strategisch plan, waarin de strategische thema's voor de komende jaren zijn benoemd.Een SWOT analyse is verder uitgewerkt tot conclusies voor beleids- en ontwikkellijnen. Tevens is door middel van het wholebrain concept en het bespreken van individuele en teamprofielen van deze groep een team gemaakt.