Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache
  Onderzoek decentralisaties 2013

  Er is door de rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer, waarvan ik voorzitter ben, onderzoek gedaan naar de strategische, financiële en samenwerkingsaspecten van de 3 decentralisaties. Het rapport is gepubliceerd in november 2013. In dit rapport zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen die tijdens de verschillende fasen van de decentralisaties gebruikt kunnen worden.

  Ook is de dynamiek en context van de decentralisaties voor gemeenteraden beschreven. Het gaat hierbij onder meer om de maatschappelijke opgaven, de demografische ontwikkelingen, de risico's en de onzekerheden van inkomende en uitgaande geldstromen. Een selectie van 10 aanbevelingen, die ook voor andere gemeentes, van belang kunnen zijn:

  1. Focus op het strategisch niveau en de eigen maatschappelijke opgaven
  2. Maak een inhoudelijke afweging van de keuzen
  3. Zorg voor kaderstelling en bijpassende informatie door bestuursorganen
  4. Concretiseer taken en opgaven naar outcomedoelstellingen
  5. Zorg voor integrale aansturing door koppeling aan programmabegroting
  6. Betrek tijdig burgers en maatschappelijke organisaties
  7. Werk met scenario's bij het organiseren van een voor de gemeente meest passende insteek
  8. Organiseer de grip om de overgang van 1ste naar 2de lijn
  9. Maak het effect van kaders en keuzes vooraf financieel inzichtelijk
  10. Organiseer lokaal en regionaal risicomanagement 

  Het volledige rapport is te downloaden via de site van de gemeente Medemblik

  Voor een indruk tijdens de speciale VNG workshop over decentralisaties het volgende video verslag.