Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache
  CANVAS model en marktverkenning lokale Rabobank

  Mirjam Giesbers, directeur Particulieren Rabobank Uden Veghel

  "Henk Wokke heeft de rol van procesbegeleider vervult bij het opstellen van het strategisch kader van onze bank. Hij heeft op basis van het CANVAS-model de directie meegenomen in de strategie, samen met de marketeer de markt samengevat en  het uiteindelijke strategische plan en de onderliggende afdelingsplannen beoordeeld. Henk is goed in het stellen van concrete verdiepingsvragen en structuren van het (plannings)proces en de dialoog."

  Toelichting op de opdracht:

  In een aantal sessies zijn de CANVAS onderdelen voor de bank in samenhang inzichtelijk gemaakt: Klantgroepen, klantrelatie, formules, marketing. multichannel en vestigingen, waardepropositie zijn in relatie gebracht met de effecten op financieel kader en ambities. De kernactiviteiten, key resourses en key partners zijn geprioriteerd op noodzakelijk en wenselijk.

  De onderliggende plannen waren: het jaarplan 2014 en de segment- en teamplannen van Particulieren, Bedrijven, Bestuurszaken, en Bedrijfsmanagement.