Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache
  DNA en nieuw beleid, MEC De Witte Schuur

  Niko Dol, bestuurslid MEC De Witte Schuur, Enkhuizen

  "Wij hebben het gesprek als zeer positief ervaren; positief, omdat Henk de kunde heeft om ons aan het denken te zetten, de vanzelfsprekendheden te verlaten en echt na te denken over alles wat eerst zo gewoon was. Nieuw beleid, daarvoor moet het Canvas model de basis zijn. En door de inbreng, vraagstelling, de heldere uiteenzetting van Henk is het model ook gevuld en zijn ook nieuwe invalshoeken 'gevonden'/ontstaan. Het leverde mooie gesprekken op, discussie waaruit nieuwe inzichten ontstonden, maar zeker ook een basis om weer samen verder te kunnen binnen de organisatie. Nu hebben we zelf de touwtjes in handen om er iets moois van te maken. We gaan ervoor."

   

  Stichting Milieu Educatief Centrum De Witte Schuur is een professionele organisatie voor omgevingseducatie met een sociaal maatschappelijke functie binnen de regio West-Friesland. De Witte Schuur had de vraagstelling om, in veranderende omstandigheden, de stip aan de horizon te verkennen. Waar willen we naar toe? Wat hebben we nodig ? En dat juist ook door het inzetten van de eigen identiteit en DNA van de organisatie. In een aantal sessies zijn medewerkers en bestuur begeleid o.a. aan de hand van het Business Model Canvas